Mobil Dünyamız Küresel Ekonomiye Nasıl Güç Veriyor?

Dünya Mobil 07/11/2019 Teknoloji

Mobil devrim hayatımızı tamamen değiştirdi ve GSMA'nın gösterdiği gibi, küresel ekonomi üzerinde de aynı etkiye sahip oldu. Geçen yıl, küresel GSYİH'nın yüzde 4,6'sı mobil sektörden geliyordu - 3,9 trilyon dolar. APAC bölgesi bu toplamda en fazla katkı sağladı ve 1,6 trilyon $ değer kazandı. Bölgesel baskınlık açısından, mobil Batı GSYİH’nın ekonomisi için en önemlisi ve toplam GSYİH’nın yüzde 8,7’sini oluşturuyor. Bu oran, yüzde 8,6 olan Sahra altı Afrika'da da çok benzer.

Küresel Mobil Pazar

Geçmiş yıllara baktığımızda, bu önemin dünya genelinde nasıl arttığı açıktır. 2014 yılında, küresel ekonomi mobil sektöre GSYİH'nın yüzde 3,8'ine teşkil etti. 2022'de GSMA, bunun yüzde 4,8'e ulaştığını tahmin ediyor.

Kaynak :www.statista.com

Son Gönderiler